zaterdag 13 april 2013

Co-creatie challenge: van vaag concept naar 25 ideeën in 4 uur

De oorspronkelijke versie van dit artikel vind je op Frankwatching.com

Het vergt wel enige moed: aan 40 kritische luisteraars jouw concept presenteren en diezelfde mensen ermee aan de slag laten gaan. Op 15 maart presenteerde Roland Lentze zijn concept Ikzoeknu.nl tijdens een co-creatie challenge in Amersfoort. De uitdaging leverde in 4 uur 25 concrete verbeterpunten en oplossingen op.

Roland Lentze stelt zich voor als een entrepeneur en freelancer die geïnteresseerd is in internet, sociale media en e-commerce. Hij heeft ook enkele webwinkels, puur om het proces van a tot z te leren begrijpen. Op 15 maart legde hij zijn nieuwste initiatief voor aan de 40 deelnemers van The Next Cocreator Community. RTL  Z maakte opnamen van de bijeenkomst en zal er ergens in mei een uitzending aan wijden.


Sociale marktplaats met de mens centraal
Ikzoeknu.nl wordt volgens Lentze hét nieuwe social business communityplatform waar dienstverleners en particulieren met elkaar kunnen handelen, ideeën uitwisselen en samen kunnen werken (zie ook de bijbehorende Facebook-pagina). Het wordt een sociale marktplaats, waarbij het om meer dan alleen handelen draait. Het platform is zowel commercieel als niet-commercieel inzetbaar. De mens en aandacht voor verbinding staat centraal.

Voor mij als luisteraar klonk het concept als een mix van Marktplaats en Werkspot met hier en daar een snufje Uservoice om ideeën en verbeteringen voor te kunnen stellen. Ik was niet de enige die niet direct een duidelijk beeld kreeg van het concept, dat bleek ook wel uit de vragen van andere deelnemers die naar een aanscherping van het concept zochten. 

Geleerde lessen
Roland heeft een team van zo’n vijftien enthousiastelingen verzameld om met co-creatie het nieuwe platform en de organisatie vorm te geven. Ze ondersteunen hem met onder andere advies, fiscale vraagstukken, het ontwerp, de automatisering en analyse. Het team is gestart in het voorjaar van 2012 zonder startkapitaal, maar met een dosis enthousiasme en vertrouwen.
Sinds de start van dit project heeft Roland al de nodige lessen geleerd:
  • Laat mensen schitteren, er is geen ego.
  • Passie en enthousiasme pakt niemand van je af (return of energy)
  • Humor en plezier is key en maakt veel mogelijk
  • Durf keuzes te maken en bij te sturen
  • Accepteer de situatie zoals die is, blijf vooruit kijken naar oplossingen en maak dit bespreekbaar
  • Bied perspectief, wat wil je en wat verwacht de ander
  • Focus, focus, focus!
  • Niet verzanden in details, al is het soms wel nodig
 
Bètatesters gezocht
Ook deelde hij zijn ‘marsroute’ met de toeluisteraars. Op dit moment kan er meegedacht worden over de prototypes van Ikzoeknu.nl. Roland is op zoek naar 200 bètatesters die ook enthousiaste ambassadeurs willen worden. De eerste twee bètatrajecten zijn al in de komende maanden uitgestippeld. Zo wordt de sociale laag en businesslaag geïmplementeerd. Na deze trajecten zal naar wens van de gebruikers door worden ontwikkeld. Roland heeft dus tot doel om Ikzoeknu.nl als een sociale organisatie in te richten waarin de mens centraal staat.

Tijdens de presentatie deelde Roland alvast een aantal prototypes van Ikzoeknu.nl. De homepage, het ideeënstuk, het klantprofiel, de zoekresultatenpagina en productenpagina kregen we te zien. De zoekresultatenpagina biedt straks geo targeting, zodat je direct ziet wat er bij jou in de buurt beschikbaar is.

Challenge: design thinking van IDEO
Na de presentatie begonnen we aan het spannendste deel: de challenge. We gingen aan de slag met de methodiek Design Thinking van IDEO. Volgens Marieke Schoenmaker (communitymanager van The Next Cocreator) is dit een ontwerpmethode waarin mensen centraal staan en waarmee je van vage problemen tot ideeën en vervolgens tot concrete oplossingen komt.

We werkten met gestructureerde vragen waardoor we ‘gedwongen’ werden naar oplossingen toe te werken. Per sessie was daar maar 30 minuten de tijd voor. Ook moesten we van tevoren de rollen binnen de groep verdelen: wie faciliteert, wie schrijft alles op en wie zorgt ervoor dat er aan het eind van de sessie resultaten zijn? Het interessante van deze methode is dat je snel tot oplossingen komt. Maar deze challenge bleef wel slechts een proeverij van de methodiek: idealiter duurt zo’n proces een halve dag in plaats van maar twee maal 30 minuten.

Snel tot nieuwe concrete ideeën en oplossingen komen
De 40 deelnemers kregen de opdracht om zich in twee groepen op te delen die gingen werken aan twee onderdelen van Ikzoeknu.nl: het businessdeel en het sociale gedeelte. Het bijzondere resultaat van de methodiek was dat we, zelfs al hadden we het concept niet scherp voor ogen, toch snel tot nieuwe, concrete ideeën en oplossingen kwamen. Aan het einde van de sessies presenteerden de groepen de ideeën en oplossingen aan elkaar en vervolgens aan Roland.

Waarom co-creatie inzetten?
De vraag is natuurlijk of het de moeite waard is om jouw kwetsbare en dierbare concept te delen met een groep kritische onbekenden. Marieke Schoenmaker gaf daarom bij aanvang van de challenge een korte presentatie over de bouwstenen van co-creatie en welke voordelen er te behalen vallen. Kort samengevat levert co-creatie volgens Schoenmaker een loyale gemeenschap van klanten, medewerkers en partners op. Het leidt tot betere verstandhoudingen, nieuwe kans en biedt risico-spreiding. Haar presentatie kun je hier bekijken. 

Wat heeft de co-creatie challenge opgeleverd?
Natuurlijk zijn er allerlei mogelijke voordelen en nadelen te bedenken van co-creatie. Daarom wilde ik van Roland horen wat de challenge hem uiteindelijk écht heeft opgeleverd. Ik mailde hem twee weken na de challenge en hij antwoordde het volgende:
“Tijdens de challenge is vrij duidelijk geworden dat de brug naar de ‘sociale’ toon nog steeds ontbreekt en dat nog steeds marktplaatsvergelijkingen gemaakt worden terwijl het veel meer is dan alleen maar handelen. Tezamen met de input uit de challenge heeft dit erin geresulteerd dat we 25 concrete verbeteringen en oplossingen voor het concept hebben.
We hebben nu vrij duidelijk wat we moeten doen om het concept puntiger en leaner neer te zetten en onze propositie nog scherper te maken. De gebruiker heeft gesproken, die staat centraal en daar doen we dan ook iets mee. Dit zal zo vertaald gaan worden naar het concept.”
Op de website van The Next Cocreator lees je meer over de behaalde resultaten.
The Next Cocreator Community is een co-creation learning platform waar deelnemers via een real-life challenge experimenteren met het co-creatieproces, met co-creatie werkvormen en opdrachten.

Geen opmerkingen: