vrijdag 16 mei 2008

Uit de ordner: Lévy's Knowledge Space op Internet

Het laatste paper dat ik hier online zal plaatsen, is een artikel. Max 3000 woorden, dus wat beter door te lezen.

Bij het vak 'Spaces of New Media' werkte ik samen in een groep om een journal te maken over kennisruimtes. Mijn stuk is zeer theoretisch, maar zelfs nu tijdens mijn praktische werk komt de opgedane kennis goed van pas.

Titel:
Kennis voor Allen, Kennis voor Eén:
Lévy’s Knowledge Space op het Internet van 2005


Abstract:
Dit paper zal Lévy’s Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace bespreken en aan de hand van drie actuele cases – Webct, Wikipedia, en het officiële Star Wars forum – kritiek leveren op Lévy’s idee van gelijkheid van, en toegang tot kennis. Ik zal mij hierbij richten op Lévy’s concept van de knowledge space, een kennisruimte die de gehele mensheid met elkaar verbindt en waar alle kennis gelijk wordt. Deze ruimte wordt mogelijk gemaakt door cyberspace en mijn onderzoek zal zich richten op online community’s waarin de uitwisseling van kennis voorop staat. Dit onderzoek zal analyseren in hoeverre er sprake is van een knowledge space bij de huidige online community’s.
Een groot deel van de mensheid heeft geen toegang tot cyberspace, en daardoor ook niet tot de kennisruimte. En eenmaal binnen de kennisruimte is er ook geen sprake van gelijkheid, wat ik aan zal tonen aan de hand van de cases: terwijl bij Wikipedia iedereen informatie kan toevoegen, is dat bij Webct beperkt tot de studenten en docenten van de Universiteit Utrecht. Bij online fora is er sprake van een hiërarchie waarbij moderators van bovenaf worden gekozen, in plaats van dat er sprake is van een democratie.
Vervolgens zal ik ingaan op het verschil tussen kennis en informatie en van daaruit vervolg ik mijn kritiek op de kwestie van gelijkheid van kennis: terwijl het in Webct draait om de uitwisseling van wetenschappelijke kennis, doen online fora het goed in triviale kennis. Naast die onderverdeling is er nog een andere: die van expliciete en impliciete kennis. Op Wikipedia en Webct is er sprake van expliciete kennis, terwijl op fora de ideale plek zijn waar impliciete kennis expliciet gemaakt kan worden. Terwijl Lévy’s utopie uitgaat van een vrije kennisruimte, stel ik dat deze toch in een grotere mate geketend is aan de onderliggende antropologische ruimtes dan Lévy zelf voor ogen had.

Geen opmerkingen: